Добре дошли...

Годишно общо събрание на БКОС 2023

На 10.06.2023 г в гр. Карлово Българска камара за охрана и сигурност проведе редовното си годишно Общо събрание.

Прочетете още

Петата професия

Досега не са открити преки исторически свидетелства за произхода на охранителната професия.

Прочетете още

Ключови дейности

БКОС като браншова организация развива дейности в три основни направления

Защита на правата и интересите на охранителния бранш

БКОС участва в обществени консултации, подава сигнали до надзорни органи, изготвя становища и предложения относно създаване и/или изменения на нормативни актове, регулиращи дейността на търговците на частни услуги за сигурност, с цел защита на правата и интересите на охранителните компании на браншово ниво.

Прочетете повече

Подпомагане подобряването на бизнес средата

БКОС участва в партньорства и проекти за подобряване на условията на бизнес средата и повишаване качеството на частните услуги за сигурност. Сдружението участва в медийни инициативи и различни дейности за информиране на обществото и засегнатите органи и институции по проблемите частната охранителна дейност.

Прочетете повече

Консултантска дейност

БКОС консултира граждани и фирми по въпроси за частната охранителна дейност, като нормативната уредба на частните услуги за сигурност, избор на охранителна компания, намиране на оптимални решения за сигурност, помощ в изготвянето на документация по ЗЧОД, GDPR, пожарна безопасност, противодействие на тероризма и др

Прочетете повече

Повече за БКОС

БКОС е сдружение с нестопанска цел в сферата на частните услуги за сигурност. Организацията е създадена през 2007 г и оттогава развива дейност, с която подпомага търговците и потребителите на охранителни услуги, защитава интересите им, полага усилия за подобряване на нормативната рамка на частната охранителна дейност и подкрепя инициативи за повишаване репутацията на професия Охранител.

Мисия и визия на БКОС

Основната мисия на БКОС e да защитава правата и интересите на охранителния бранш и да работи за подобряване условията за бизнес в сферата на частните услуги за сигурност.

Дейността на БКОС е базирана на професионална експертиза и етика и на най-добрите европейски практики и стандарти.

БКОС подпомага постигането на следните цели:

  • Защита интересите на търговците на частни услуги за сигурност
  • Подкрепа и съдействие за подобряване на бизнес средата
  • Информираност и експертиза
  • Етичен бизнес
  • Социална отговорност

Новини

Защо да членувате в нашата организация?

В БКОС получавате и обменяте полезна информация, нормативни новости за бранша, добри практики, професионална експертиза и консултации в атмосфера на уважение, равнопоставеност и подкрепа.

Отзиви за БКОС

Експертният потенциал, с който камарата разполага, както и проактивната инициативност, която ръководството й демонстрира, безспорно отреждат на БКОС ключово място в развитието на услугите за сигурност в България.

— Енчо Енчев, PhD
Професионален експерт по сигурност и охрана

Отзиви за БКОС

Експертиза, професионализъм и коректност са ключови характеристики на БКОС. Това прави организацията силен представител на бизнеса и надежден партньор в сектор „Охрана и сигурност“.

— Анета Алашка, директор „Връзки с обществеността и протокол“, Българска стопанска камара

Отзиви за БКОС

Професионално отношение,свързано не само с членовете на камарата,но и с целият сектор. Колегиалност и партньорство базирани на принципи и ценности. Изключително внимание, коректност и качество по въпросите за частните услуги за сигурност.

— Таня Иванова PhD, Индустриален клъстер "Сигурност"
Изпълнителен директор

Отзиви за БКОС

Професионализмът, с който БКОС се грижи за чувствителния процес по управление на авторски права, е ключов за доверието в Кинематограф на цялата кинообщност в България.

— Юлиян Спасов, kinematograf.bg

50

над 50 организирани мероприятия

30

над 30 фирми са членували в БКОС

60

над 60 изготвени становища и позиции

Нашите партньори