Добре дошли в сайта на БКОС!


БКОС е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, консултации, психологически изследвания и др.

БКОС е редовен член на БСК и асоцииран член на БСИС и БТПП. Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст.
Вижте повече ...

Последни новини
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ...
11.01.2021г.

  Изх. №  01/11.01.2021 г. София     НА ВНИМАНИЕТО НА ДОЦ. ДИАНА КОВАЧЕВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,   Г-Н ...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-06-43/30.11.2020 ...
18.12.2020г.

  НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,   Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,   Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ     ОТНОСНО: ...

Предстоящи събития
Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер