Добре дошли в сайта на БКОС!


БКОС е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, консултации, психологически изследвания и др.

БКОС е редовен член на БСК и асоцииран член на БСИС и БТПП. Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при ГД „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст.
Вижте повече ...

Последни новини
Следят осъдени с е-гривни. Има ли опасност от манипулация?
09.01.2019г.

"Тези гривни са достатъчно надеждни. От чисто техническа гледна точка те могат да бъдат премахнати от крака на човек. Не могат обаче да бъдат манипулирани без да бъде подаден сигнал и това да се разбере", увери в студиото...

Одобрени нови длъжности в НКПД - техник и монтьор, охранителни...
15.12.2018г.

На 13.12.2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на постоянната междуведомствена група за актуализиране на НКПД 2011, на което беше разгледано и предложението на Българска камара...

Предстоящи събития
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКОС ЗА 2019 г.
28.02.2019г.

На 30 март 2019 г. от 16.30 ч в Конферентната зала на хотел "Хемус" в гр. Враца ще се проведе редовното годишно Общо събрание...

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес