Добре дошли...

„Няма непреодолима ключалка“: Как да се предпазим от нежелани гости, докато ни няма у дома

Много уязвими са ниските етажи, заяви Николета Атанасова - председател на Българска камара за охрана и сигурност.

Прочетете още

Проблемите при охранителите - лоша репутация, ниски заплати

Ще се приеме ли да ставаш охранител и с основно образование? Интервю с председателя на Българска камара за охрана и сигурност.

Прочетете още

Ключови дейности

БКОС като браншова организация развива дейности в три основни направления

Защита на правата и интересите на охранителния бранш

БКОС участва в обществени консултации, подава сигнали до надзорни органи, изготвя становища и предложения относно създаване и/или изменения на нормативни актове, регулиращи дейността на търговците на частни услуги за сигурност, с цел защита на правата и интересите на охранителните компании на браншово ниво.

Прочетете повече

Подпомагане подобряването на бизнес средата

БКОС участва в партньорства и проекти за подобряване на условията на бизнес средата и повишаване качеството на частните услуги за сигурност. Сдружението участва в медийни инициативи и различни дейности за информиране на обществото и засегнатите органи и институции по проблемите частната охранителна дейност.

Прочетете повече

Консултантска дейност

БКОС консултира граждани и фирми по въпроси за частната охранителна дейност, като нормативната уредба на частните услуги за сигурност, избор на охранителна компания, намиране на оптимални решения за сигурност, помощ в изготвянето на документация по ЗЧОД, GDPR, пожарна безопасност, противодействие на тероризма и др

Прочетете повече

Повече за БКОС

БКОС е сдружение с нестопанска цел в сферата на частните услуги за сигурност. Организацията е създадена през 2007 г и оттогава развива дейност, с която подпомага търговците и потребителите на охранителни услуги, защитава интересите им, полага усилия за подобряване на нормативната рамка на частната охранителна дейност и подкрепя инициативи за повишаване репутацията на професия Охранител.

Мисия и визия на БКОС

Основната мисия на БКОС e да защитава правата и интересите на охранителния бранш и да работи за подобряване условията за бизнес в сферата на частните услуги за сигурност.

Дейността на БКОС е базирана на професионална експертиза и етика и на най-добрите европейски практики и стандарти.

БКОС подпомага постигането на следните цели:

  • Защита интересите на търговците на частни услуги за сигурност
  • Подкрепа и съдействие за подобряване на бизнес средата
  • Информираност и експертиза
  • Етичен бизнес
  • Социална отговорност

Новини

Защо да членувате в нашата организация?

В БКОС получавате и обменяте полезна информация, нормативни новости за бранша, добри практики, професионална експертиза и консултации в атмосфера на уважение, равнопоставеност и подкрепа.

Отзиви за БКОС

Експертният потенциал, с който камарата разполага, както и проактивната инициативност, която ръководството й демонстрира, безспорно отреждат на БКОС ключово място в развитието на услугите за сигурност в България.

— Енчо Енчев, PhD
Професионален експерт по сигурност и охрана

Отзиви за БКОС

Експертиза, професионализъм и коректност са ключови характеристики на БКОС. Това прави организацията силен представител на бизнеса и надежден партньор в сектор „Охрана и сигурност“.

— Анета Алашка, директор „Връзки с обществеността и протокол“, Българска стопанска камара

Отзиви за БКОС

Професионално отношение,свързано не само с членовете на камарата,но и с целият сектор. Колегиалност и партньорство базирани на принципи и ценности. Изключително внимание, коректност и качество по въпросите за частните услуги за сигурност.

— Таня Иванова PhD, Индустриален клъстер "Сигурност"
Изпълнителен директор

Отзиви за БКОС

Професионализмът, с който БКОС се грижи за чувствителния процес по управление на авторски права, е ключов за доверието в Кинематограф на цялата кинообщност в България.

— Юлиян Спасов, kinematograf.bg

50

над 50 организирани мероприятия

30

над 30 фирми са членували в БКОС

60

над 60 изготвени становища и позиции

Нашите партньори