Членове
Почетни членове
Организация Адрес Телефон Е-поща

ВАДИМ СОД ООД

 

Охранителна дейност. Дружеството е представлявано от Адриан Димитров Янев.

гр. София 1612
жк. "Красна поляна", ул. "Ради Петков", бл. 33
02/ 955 20 00
office@vadim-sod.com

ПСО ООД

 

Охранителна дейност. Дружеството е представлявано от Аделина Адрианова Янева.

гр. София
ул. "Цар Самуил" 25, ет. 1
02/ 955 20 00
office@vadim-sod.com

СОД АД

 

Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за сигурност. Управител - Григор Захариев.

София
жк. Красно село, бл. 201А, вх. В
02/ 855 44 11
ad_sod@yahoo.com

ФОРС ДЕЛТА ООД

 

Охранителна дейност. Дружеството се представлява от Траянка Георгиева Орфаниду.

Гр. София 1574
ул. Иван Щерев № 18-20
02/ 91 163
force@forcedelta.com