За нас
Структура и екип

ПредседателЗаместник  председателУправителен съвет

 


Контролен съвет

Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес