Полезна информация
Предстоящи събития
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКОС ЗА 2019 г.
28.02.2019г..

На 30 март 2019 г. от 16.30 ч в Конферентната зала на хотел "Хемус" в гр. Враца ще се проведе редовното годишно Общо събрание на сдружение Българска камара за охрана и сигурност.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес