Полезна информация
Новини
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
11.01.2021г..

 

Изх. №  01/11.01.2021 г.

София  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

ДОЦ. ДИАНА КОВАЧЕВА,

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н РУМЕН РАДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

От сдружение Българска камара за охрана и сигурност

и Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия

 

ОТНОСНО: Свободното разпространение и употреба на пиротехнически изделия – нарушаване правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия и сдружение Българска камара за охрана и сигурност обединиха усилията си, за да повдигнат пред Вас въпроса за разпространението и масовата употреба на пиротехнически изделия, за които липсват достатъчно правила и санкции.

Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия всички пиротехнически изделия, с изключение на фойерверките клас F1, подлежат на разрешителен режим за търговия, съхранение и употреба. Въпреки това в края на всяка година в продължение на един месец обществото е подложено на тормоз от безконтролна и хаотична употреба на всичко, което може да „гърми“. Тази част от обществото, която има нужда от взривни ефекти, за да се забавлява, отнема конституционното право на другите хора да живеят без стрес и негативни последствия:

Чл. 55. от Конституцията на Република България

Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Представяме синтезирано рисковете и щетите от ежегодната взривна мания около Коледа и Нова година, и по-спорадичните пиротехнически забавления на тържества и празници:

  • Рискове за живота и здравето на хората – създаване на високи нива на тревожност и стрес, увеличен риск от инфаркт, обостряне на симптомите на редица хронични заболявания, психични и невротични разстройства, особено при  бебета, деца, възрастни, самотни хора, и др. 
  • Рискове от  инвалидизация - откъснати пръсти, длани, крайници, обгаряния, увреждане на зрението и слуха и др. щети по тялото не само за хората, които взривяват пиротехнически изделия, но и за случайно преминаващи граждани. 
  • Причиняване на материални щети – предизвикани пожари, увредени автомобили от попаднала върху тях пиротехника,  нанесени щети в имоти на мирни граждани.
  • Рискове за живота и здравето на животните – за всички животни – домашни, бездомни, диви - гърмежите причиняват огромен стрес, физически  наранявания, възможно отключване на болести, причиняване на психични увреждания, понякога смърт, бягства от стопаните в резултат на уплах, и др.
  • Замърсяване на околната среда – пиротехническите изделия са взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции. При тези реакции се отделят вредни вещества в атмосферата и околната среда,  но те не се отчитат, когато се предприемат мерки срещу високите нива на фини прахови частици.
  • Проблеми със сигнално-охранителните системи на охранявани обекти – много фалшиви задействия в резулат на звукови и вибрационни ефекти, които са съществен проблем за банки, банкомати, автомобили, магазини и др.

 

Ние, от сдружение Българска камара за охрана и сигурност и Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия, смятаме, че безконтролното разрешаване употребата на пиротехнически изделия, които не са жизнено необходими за никого,  нарушава правата на гражданите, които искат да живеят в спокойна, здравословна и благоприятна среда, без да им даде никакъв правен инструмент, чрез който да защитят това си право.

Петицията „За въвеждане на забрана за използване на пиротехнически средства на територията на България“, която може да се види на адрес: https://www.peticiq.com/304217 , за няколко дни събра близо 16 000 подписа на граждани, които се борят за едно по-спокойно общество, с по-високо ниво на безопасност за тях, близките им хора, домашни любимци и имущество. Мненията на хората, подписали Петицията, могат да се видят на посочения сайт, което би помогнало за оценка на обществените нагласи към пиротехниката. Към настоящото писмо прилагаме текста на Петицията и Статистика на гражданите, които са я подписали по населени места и дати.

Настояваме този проблем да бъде поставен на дневен ред през 2021 година, да бъде дискутиран, да се направи оценка на въздействието и да се вземат мерки за ограничаване последствията от начина на забавление на по-малката част от обществото.  

Ако не е възможно да се наложи пълна забрана върху свободната употреба на пиротехнически изделия, то могат да се наложат редица ограничения, които да намалят негативното въздействие:

-        Да се повиши контрола върху търговията с пиротехнически изделия (ПИ),

-        Да се повишат нормативните изисквания за безопасност при употребата на фойерверки и други ПИ за забавление – само от лицензирани лица, на безопасни места, за които има точно определени строги критерии, да се въведат разрешени и забранени часови диапазони, да се санкционира безпричинната употреба на ПИ, като хвърляне от балкони или по хора и животни, и др.

-        Да се разреши свободна употреба само на безопасни и безшумни ПИ, при строги правила за безопасност, далеч от хора и животни, в определени часови диапазони,

-        Да се организират масови медийни кампании за намаляване употребата на ПИ,

-        Да се създаде гореща телефонна линия или сайт, на които да могат да се подават сигнали и/или видеоклипове за грубо използване на пиротехника, особено срещу хора и животни,

-        Да се включи темата в образователната програма на училищата през м. Ноември и Декември, тъй като учениците са едни от най-големите привърженици на пиротехнически изделия,

-        Създаване на мотивиращи инициативи или кампании за празници без гърмежи.

 

Настояваме проблемът с пиротехническите изделия (гърмежите) да не бъде игнориран за пореден път и тази година да се намери управленско решение за намаляване на инцидентите с пострадали хора, животни, имущество, както е редно в една демократична държава, която се грижи за обществото си.

Приложения:

1.      За въвеждане на забрана за използване на пиротехнически средства на територията на България - Peticiq.com

2.      Peticiq.com - Статистика - За въвеждане на забрана за използване на пиротехнически средства на територията на България

 

 

С уважение,

 

Николета Атанасова,                                                               Мария Асова-Томова,

Председател                                                                             Организатор на

на Управителния съвет                                                   Гражданска инициатива за

на Българска камара за охрана и сигурност                 забрана употребата

                                                                                         на пиротехнически изделия 

 

БКОС РАЗДАДЕ ПОДАРЪЦИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
25.12.2020г..

Тази година сдружение Българска камара за охрана и сигурност взе решение да направи дарение с част от спестените средства от нереализираните поради коронакризата мероприятия през 2020 г.  За каузата беше избран Център за настаняване от смеен тип за деца и/или младежи с увраждания "Христо Ботев" в София.

 

Днес, 25.12., Дядо Коледа посети децата, които изпаднаха във възторг от срещата си с белобрадия старец, и им раздаде подаръци.  От етични съображения на снимката личицата на децата са закрити. 

 

Няколко дни по-рано служителите в Центъра получиха подарък от нашето сдружение готварска печка, от която се нуждаеха спешно, за да могат да готвят на децата. Към инициативата на БКОС се присъединиха и приятели, които научиха за нашата кауза, и събраха пари за нова пералня и други необходими за обгрижването на децата аксесоари.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-06-43/30.11.2020 Г НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
18.12.2020г..

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,

 

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ,

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,

 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-06-43/30.11.2020 Г НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО САЧЕВА, Г-Н БОРИСОВ, Г-Н АНАНИЕВ,

Българска камара за охрана и сигурност е сдружение, представляващо интересите на охранителния бранш и заетите в него лица. Ние смятаме, че предприетите мерки за подпомагане на бизнеса и осигурените лица за справяне с коронакризата не третират равноправно всички икономически дейности.

Съгласно Постановление № 325 от 26.11.2020 г на  Министерски съвет право на обезщетение имат работници и служители, осигурени в икономически сектори, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган. При тази формулировка извън обхвата остават спомагателните икономически дейности, като охранителната, които не са ограничени, но не могат да бъдат осъществявани на обекти, чиято дейност е временно преустановена. 

Съгласно Заповед №РД-06-43/30.11.2020 г компенсации могат да получат работници и служители в конкретно изброени икономически дейности. Извън обхвата на Заповедта остават охранителите в принудителен неплатен отпуск поради затваряне на обектите, на които работят, като училища, детски градини, МОЛ-ове и др.

Охранителният бранш е един от икономическите сектори, осигуряващи най-много работни места, като едновременно с това е един от най-ниско платените, независимо от високите нормативни изисквания към професията.

Бихме искали да отбележим също, че в зависимост от естеството на охраняваните обекти, част от охранителите спадат безусловно в категорията "служители на първа линия", но те не са включени в списъка с категории длъжности, подлежащи на компенсация за работа на първа линия в борбата с коронавируса. 

Управителният съвет на Българска камара за охрана и сигурност настоява Заповед № РД-06-43/30.11.2020 г да бъде допълнена с охранителите, останали без доход поради затваряне на охраняваните от тях обекти, и да бъдат компенсирани, както работниците и служителите от останалите икономически дейности. 

 

 

АПЕЛ към всички възложители на частни услуги за сигурност
16.03.2020г..

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид създалата се обстановка и въведеното извънредно положение в Р България, заради обявената от СЗО пандемия на коронавируса, се обръщаме към Вас със следния апел:

Съдействайте и по възможност осигурете предпазни средства (маски, ръкавици, очила - там, където се налага, дезинфектанти) на лицата, извършващи пряка охранителна дейност в рисковите обекти и региони, като например: Аптеки, супермаркети, болници, клиники, ЦНСМП, училища, детски градини, обществени сгради и всички обекти, свързани с пропускателен режим и присъствието на хора.

Нашите служители са на предна линия, заедно с лекари, санитари, лаборанти, МВР.

Те съдействат и осигуряват, както спазването на установените норми от Националния щаб за борба с коронавируса, така и осигуряват безопасност и сигурност на имуществото ви.

 

 

Управителни съвети  :

 

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС)

Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС)

 

 

 

София, 16-03-2020г                                                                                                        

 

 

ИКС И БКОС: РЕГУЛАТОРНАТА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ Е ОГРОМНА
21.01.2020г..

За промяна на действащия Закон за частната охранителна дейност (ЧОД) настояха на пресконференция днес Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС) и Българската камара за охрана и сигурност (БКОС) – и двете организации са членове на БСК. Те настояват за законодателни промени, които да гарантират намаляване на регулаторната тежест и бюрокрацията в сектор „Сигурност“.

 

Председателят на УС ИКС Александър Иванов посочи, че законът е недомислен и целият сектор страда от това. Според него, проблемите на сектора се коренят в неработещите или лошо работещи държавни институции. МВР нямат сили и от тази гледна точка контролът е занижен. Има тенденция за увеличаване на задълженията на служителите на вътрешното ведомство по контрола, но няма яснота и точно дефинирано поле на контролните органи кой за какво отговаря, акцентира той.

 

Татяна Иванова, изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Сигурност", акцентира върху нестабилната нормативна уредба. Тя посочи, че Законът за частната охранителна дейност е променян шест пъти откакто е приет през 2018 г., издадени са наредби към него, както и методически указания за проверка на частните охранителни фирми, 18 промени са направени в Закона за МВР, има промени в ДОПК, ЗОП и други, които касаят дейността на ЧОД.

 

Като търговски дружества ние се подчиняваме и на останалото законодателство, което касае търговските дружества… Налага се фирмите да плащат от другите си дейности допълнителните осигуровки и допълнителните разходи по задължителни застраховки, за храна, за помощни средства, за нощен режим, за да може да са на чисто пред възложителите и пред закона“, отбеляза още Татяна Иванова. Тя алармира, че има глад за кадри, които да се ориентират към тази професия.

 

Въздействията, които оказва приетият и влязъл в сила Закон за частната охранителна дейност, са допълнителна административна и регулаторна тежест, той е противоречие с други закони от национално и европейско законодателство, което води до невъзможност да се изпълнят всички изисквания на закона, но оказва цялостно въздействие върху работната сила в сектора, както и цялостно негативно въздействие върху сключването на договори и участието и изпълнението на обществени поръчки.

 

Не може МВР да има компетентност между всички оператори на пазара, негодуват от ИКС. МВР трябва да си върви само по лиценза на проверките и по така нареченото служебно начало - там, където има публични регистри, ведомството може да получава информация, смятат представителите на охранителния сектор.

 

От своя страна Николета Атанасова, председател на УС на Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), коментира, че трябва да се обединят усилията с БСК, защото проблемът е генерален. В момента, в който излязат законите, започват проблеми - стачки и окупиране на Народното събрание, изтъкна тя. „Ако процесът на създаване на законите е сбъркан, той е сбъркан за всички. Защо трябва да си решаваме проблемите на улицата с протести?“, запита председателят на БКОС. Друг проблем, според Николета Атанасова, е девалвацията на охранителната професия, защото пазарът диктува цените и охранителните фирми се съобразяват с това. "Колкото повече играчи има на пазара, толкова по-ниски стават заплатите. Не може охранител срещу 5 лева на час да охранява складове, банки и имущество за милиони", категорична е тя.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес БЧК - Българският червен кръст Индустриален клъстер