Полезна информация
Новини
ПРОЕКТ „ГРАДСКИ РИСКОВЕ“
28.10.2015г..

 

През 2015 г. стартира проект City.Risks, финансиран по програма HORIZON 2020, свързан с градските рискове , усещането на хората за заплахи, страха от престъпления и разработка на приложения за избягване на вредните последствия от някои рискове в случай, че се реализират.

 

 В консорциума, осъществяващ този проект участва и България чрез охранителната фирма „Г4С Секюрити Сълушънс" ЕООД. В тази връзка София е избрана за пилотен град, в който ще се извършват проучвания за страховете на хората от престъпления и ще се тестват разработките по проекта.

 

 City.Risks е проект за споделяне на информация в Център за справяне с предизвикателствата пред сигурността в големите градски среди. Работата по проекта ще се фокусира върху следните върху следните параметри:

 

Какво - различни видове и източници на информация трябва да бъдат анализирани, интегрирани и експлоатирани, включително исторически данни за престъпността и статистика, доклади за виктимизацията, демографски данни, карти на транспортните мрежи и други градски инфраструктури, наличните физически сензори, новинарски емисии и интернет.

 

Кого - гражданите са в центъра на подхода, активно да бъде използвани и като целеви групи на проекта, и като източници на информация, в двупосочен комуникационен канал между  гражданите и властите, или между самите граждани, в рамките на доверени мрежи или по-широки общности.

 

Кога - крайната цел е да се осигури навременно споделяне на подходяща информация, както за предварително - намаляване на заплахите за сигурността, както и смекчаване на тяхното въздействие, когато те действително се случат.

 

Как - чрез специално разработена платформа, която ще използва смарт телефоните на гражданите и мобилни устройства за подходящо визуализиране на необходимата информация, както и подаване на информация обратно към платформата. В обхвата на поректа е включена разработката на съответните софтуерни приложения.

 

 

25 години "ВАДИМ" ООД!
27.08.2014г..

На 27.08.2014 г. първата частна охранителна и детективска агенция в България "ВАДИМ" ООД отпразнува своите 25 години на охранителния пазар. Българска камара за охрана и сигурност поздравява "ВАДИМ" ООД за юбилея и желае на всичките й служители и търговски партньори здраве и делови успехи!

 

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество между МВР и ЧОФ
10.06.2014г..

На 10.06.2014 г. бе подписан първия в историята на частната охранителна дейност Меморандум за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и частните охранителни фирми, представлявани от браншовите организации в сектора. СТраните изразиха желание това да е началото на едно ползотворно партньорство за противодействие на престъпността и повишаване на обществената и гражданска сигурност.

1000 лв. НАГРАДА ЗА "ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013"
04.11.2013г..

Награда от 1000 лв. получи Господин Добриков Господинов, охранител от фирма "ВИС-42" ООД - гр. Хасково, за титлата "Охранител на годината 2013" на специална церемония днес, 04 ноември 2013 г., в Българска стопанска камара. Голямата награда бе връчена от г-жа Дора Колева, маркетинг мениджър на охранителна фирма "Селена 52" ЕООД, която бе основен спонсор на конкурса.

Г-н Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камара, връчи почетен знак и грамота на отличения охранител, а организаторите на събитието Българска камара за охрана и сигурност  и Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства подариха икона на св. Мина, който е воин, покровител на семейството, сираците и бездомните, пазител на пътуващите на дълъг път, воините и лечителите.

Националният конкурс "Охранител на годината 2013" се организира за първи път в България и има за цел да даде признание на охранители, които в реална ситуация са се отличили с кураж, професионализъм и жертвоготовност, както и да насочи общественото внимание към истинската значимост на охранителната професия за гражданската, обществена и бизнес сигурност.

Непосредствено преди церемонията по награждаването на победителите в конкурса изпълнителният секретар на НАФОТС г-жа Татяна Иванова представи Пътна карта за развитие на "Частните услуги за сигурност". Документът цели да определи посоката за развитие на сектора и да постави на практически основи заложеното в няколко ключови документа на европейско ниво, а именно:

- Стратегия на ЕК за конкурентоспособност;

- Стратегия на ГД "Предприятия и промишленост" за развитие на частните услуги за сигурност (2012г.);

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - "Индустриална политика за отрасъла на сигурността - план за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността" СОМ (2013) С 76/07;

- Реформа в сектора за сигурност, Женевски център за анализ - част 20 "Регулация на частните компании аз сигурност - състояние и перспективи".

При разработването на пътната карта са отчетени и изводите, включени в секторния анализ по проекта на БСК, проучване на Световната банка, анализ на Министерството на финансите и предложения на членовете на НАФОТС.

Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието му като такъв, а не като отделни подсектори и дейности, свързани с него.

СРЕЩА НА ЗАМ.МИНИСТЪР ВАСИЛ МАРИНОВ И ЧАСТНИЯ ОХРАНИТЕЛЕН СЕКТОР
15.08.2013г..

На 15.08.2013 г. в Министерство на вътрешните работи се проведе първата по рода си среща между зам.министър на МВР и представители на частния охранителен сектор. Инициативата за тази среща дойде от страна на зам.министър Васил Маринов и е продиктувана от необходимостта за намиране на креативни решения за сътрудничество и изработване на трайна политика за взаимодействие между частните и държавни правоохранителни структури. На срещата присъстваха представители на всички браншови организации, участващи в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност - НАФТСО, НАФОТС, БКОС, НАЛСИЧОД, СФОС и НБКОД. МВР беше представено на тази среща и от комисар Милчо Енев, комисар Божидар Василев, комисар Добромир Василев, инспектор Камелия Кукева. 

Целта е да установим ефективно съвместно противодействие на битовата престъпност, за да се чувстват гражданите по-сигурни, каза министър Маринов още в началото на срещата. Всички участници в срещата изразиха мнения, предложения и становища, като се обединиха около няколко ключови проблема, които да се решат реално при това във възможно най-кратък срок:

  • Връщане на възможността да се подават документи към МВР по електронен път,
  • Определяне на длъжност само за контакт и работа с частните охранителни фирми във всяко районно управление,
  • Регламентиране на ежеседмични срещи в районните управления с представители на частните фирми за обмяна на информация за криминогенната обстановка,
  • Провеждане на Кръгла маса с народни представители за обсъждане на необходимите промени в законодателството.

Срещата между МВР и частния охранителен сектор приключи с изразена надежда от двете страни това да е началото на едно наистина ползотворно сътрудничество.  

 

Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес