Полезна информация
Новини
БКОС с нови членове
17.06.2012г..

На 16.06.2012 г. в комплекс „Беклемето", община Троян, се състоя изнесено разширено заседание на Управителния съвет на Българска камара за охрана и сигурност.

На заседанието бяха приети за членове на сдружението две фирми: ДИ ДИ ЕМ ЕООД, управлявана от г-н Данаил Тоновски, и АС ОРЕЛ 1 ЕООД, управлявана от г-н Иван Иванов.

Главна тема на заседанието стана "Маркетингът в охранителната дейност", по която беше изнесена презентация. Ген. Людмил Маринчевски, като създател и бивш дългогодишен директор на «Г4С Секюрити Сървисиз България» АД, представи успешните си добри практики по отношение на маркетинга в охранителната дейност.

Годишно Общо събрание на БКОС за 2012 г.
17.03.2012г..

На 16.03.2012 г. в София се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската камара за охрана и сигурност.
Приети бяха Годишния доклад на Управителния съвет за 2011 г., Годишния финансов отчет за 2011 г. и Бюджета за 2012 г. Промени бяха извършени само в състава на Контролния съвет, а органите на управление останаха без изменение.

БКОС в партньорство с БЧК
12.12.2011г..

В края на 2011 г. Българската камара за охрана и сигурност подписа споразумение за сътрудничество с Български червен кръст, с което двете организации с нестопанска цел изразиха желанието си за установяване на добри взаимоотношения в социални дейности. Партньорството ще се реализира в мероприятия и проекти, приложими към професионалната област на БКОС и в съответствие с разпоредбите и практиките на международното хуманитарно право и на българското законодателство.

Българската камара за охрана и сигурност планира да задълбочи социалната си ангажираност и се надява сътрудничеството с Български червен кръст да бъде ефективно и ползотворно.

Партньори Сдружение Кинематограф Медия Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес