Полезна информация
Становища и позиции
Становище по Проект на ЗИД на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия


Позиция относно домашното насилие над възрастни хора


Позиция относно психологическата пригодност за професия "охранител"


«12...2
Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес