Полезна информация
Нормативни документи
ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи


«123...3
Партньори CITY.RISKS project Индустриален клъстер БЧК - Българският червен кръст Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес