Проектът City.Risks е в процес на разработка и имплементиране на иновативен малък датчик, съчетаващ Bluetooth Low energy (BLE) и радиобазирани технологии за идентифициране и локализиране на откраднати предмети чрез използването на City.Risks мрежа от граждани.

Проектът City.Risks е в процес на разработка и имплементиране на иновативен малък датчик, съчетаващ Bluetooth Low energy (BLE) и радиобазирани технологии за идентифициране и локализиране на откраднати предмети чрез използването на City.Risks мрежа от граждани. Ключовото предизвикателство при проектирането е как ще се покрие дистанцията между Базовата станция и нискоенергийното блутут устройство BLE. Следователно, вместо да се имплементира WuR (wake-up radio receiver - радио приемник за „събуждане") заедно с BLE устройството, позиционирано в предмета, ще бъде монтиран BLE/WiFi порт, който равномерно ще покрива и достига BLE сензор срещу кражба.

Предвидени са две алтернативи за активиращи механизми: чрез BLE/WiFi порт, и/или чрез смартфоните на потребителите в общността, които изпращат сигнал за „събуждане" на BLE устройството.

Основните компоненти на системната архитектура са, както следва: батерия, захранваща BLE сензорно устройство, BLE/WiFi радио порт за осъществяване на комуникацията между платформата City.Risks, мобилното приложение City.Risks и BLE устройствата за определяне локацията на обекта върху City.Risks платформата.