Неправителствените организации на частния сектор за сигурност и охранителните фирми в България се противопоставиха на новия Закон за частната охранителна дейност и проектите за Наредби към него.

Неправителствените организации на частния сектор за сигурност и охранителните фирми в България се противопоставиха на новия Закон за частната охранителна дейност и проектите за Наредби към него. Според бизнеса нормативните документи са дискриминативни, налагащи убийствени административни и финансови тежести и не кореспондират със съвременното европейско законодателство и практики. Официалната позиция на Българска камара за охрана и сигурност, Индустриален клъстер "Сигурност" и Съюз на фирмите за охрана и сигурност е приложена по-долу.