ДО:

Президента на Република България;
Председателя на 44 Народно Събрание
Министър Председателя на Р. България
Омбудсмана на Р. България
Главния Прокурор
Председателя на Консултативния съвет по законодателство към председателя на 44-ия парламент
Комисията по вътрешен ред и обществена сигурност при 44 НС
Председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:

Закон за частната охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 /2018г ) и публикуваните за обществено обсъждане проекти на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане и на МВР на 12.03.2018 г. /“Наредбите“/