Свободното разпространение и употреба на пиротехнически изделия – нарушаване правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда

Изх. № 01/11.01.2021 г.
София

НА ВНИМАНИЕТО НА
ДОЦ. ДИАНА КОВАЧЕВА,
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РУМЕН РАДЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯГ-Н ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИОТВОРЕНО ПИСМО

От сдружение Българска камара за охрана и сигурност

и Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия

ОТНОСНО: Свободното разпространение и употреба на пиротехнически изделия – нарушаване правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия и сдружение Българска камара за охрана и сигурност обединиха усилията си, за да повдигнат пред Вас въпроса за разпространението и масовата употреба на пиротехнически изделия, за които липсват достатъчно правила и санкции.

Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия всички пиротехнически изделия, с изключение на фойерверките клас F1, подлежат на разрешителен режим за търговия, съхранение и употреба. Въпреки това в края на всяка година в продължение на един месец обществото е подложено на тормоз от безконтролна и хаотична употреба на всичко, което може да „гърми“. Тази част от обществото, която има нужда от взривни ефекти, за да се забавлява, отнема конституционното право на другите хора да живеят без стрес и негативни последствия:

Чл. 55. от Конституцията на Република България

Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Представяме синтезирано рисковете и щетите от ежегодната взривна мания около Коледа и Нова година, и по-спорадичните пиротехнически забавления на тържества и празници:

Рискове за живота и здравето на хората – създаване на високи нива на тревожност и стрес, увеличен риск от инфаркт, обостряне на симптомите на редица хронични заболявания, психични и невротични разстройства, особено при бебета, деца, възрастни, самотни хора, и др.
Рискове от инвалидизация - откъснати пръсти, длани, крайници, обгаряния, увреждане на зрението и слуха и др. щети по тялото не само за хората, които взривяват пиротехнически изделия, но и за случайно преминаващи граждани.
Причиняване на материални щети – предизвикани пожари, увредени автомобили от попаднала върху тях пиротехника, нанесени щети в имоти на мирни граждани.
Рискове за живота и здравето на животните – за всички животни – домашни, бездомни, диви - гърмежите причиняват огромен стрес, физически наранявания, възможно отключване на болести, причиняване на психични увреждания, понякога смърт, бягства от стопаните в резултат на уплах, и др.
Замърсяване на околната среда – пиротехническите изделия са взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции. При тези реакции се отделят вредни вещества в атмосферата и околната среда, но те не се отчитат, когато се предприемат мерки срещу високите нива на фини прахови частици.
Проблеми със сигнално-охранителните системи на охранявани обекти – много фалшиви задействия в резулат на звукови и вибрационни ефекти, които са съществен проблем за банки, банкомати, автомобили, магазини и др.


Ние, от сдружение Българска камара за охрана и сигурност и Гражданска инициатива за забрана употребата на пиротехнически изделия, смятаме, че безконтролното разрешаване употребата на пиротехнически изделия, които не са жизнено необходими за никого, нарушава правата на гражданите, които искат да живеят в спокойна, здравословна и благоприятна среда, без да им даде никакъв правен инструмент, чрез който да защитят това си право.

Петицията „За въвеждане на забрана за използване на пиротехнически средства на територията на България“, която може да се види на адрес: https://www.peticiq.com/304217 , за няколко дни събра близо 16 000 подписа на граждани, които се борят за едно по-спокойно общество, с по-високо ниво на безопасност за тях, близките им хора, домашни любимци и имущество. Мненията на хората, подписали Петицията, могат да се видят на посочения сайт, което би помогнало за оценка на обществените нагласи към пиротехниката. Към настоящото писмо прилагаме текста на Петицията и Статистика на гражданите, които са я подписали по населени места и дати.

Настояваме този проблем да бъде поставен на дневен ред през 2021 година, да бъде дискутиран, да се направи оценка на въздействието и да се вземат мерки за ограничаване последствията от начина на забавление на по-малката част от обществото.

Ако не е възможно да се наложи пълна забрана върху свободната употреба на пиротехнически изделия, то могат да се наложат редица ограничения, които да намалят негативното въздействие:

- Да се повиши контрола върху търговията с пиротехнически изделия (ПИ),

- Да се повишат нормативните изисквания за безопасност при употребата на фойерверки и други ПИ за забавление – само от лицензирани лица, на безопасни места, за които има точно определени строги критерии, да се въведат разрешени и забранени часови диапазони, да се санкционира безпричинната употреба на ПИ, като хвърляне от балкони или по хора и животни, и др.

- Да се разреши свободна употреба само на безопасни и безшумни ПИ, при строги правила за безопасност, далеч от хора и животни, в определени часови диапазони,

- Да се организират масови медийни кампании за намаляване употребата на ПИ,

- Да се създаде гореща телефонна линия или сайт, на които да могат да се подават сигнали и/или видеоклипове за грубо използване на пиротехника, особено срещу хора и животни,

- Да се включи темата в образователната програма на училищата през м. Ноември и Декември, тъй като учениците са едни от най-големите привърженици на пиротехнически изделия,

- Създаване на мотивиращи инициативи или кампании за празници без гърмежи.Настояваме проблемът с пиротехническите изделия (гърмежите) да не бъде игнориран за пореден път и тази година да се намери управленско решение за намаляване на инцидентите с пострадали хора, животни, имущество, както е редно в една демократична държава, която се грижи за обществото си.

Приложения:

1. За въвеждане на забрана за използване на пиротехнически средства на територията на България - Peticiq.com

2. Peticiq.com - Статистика - За въвеждане на забрана за използване на пиротехнически средства на територията на България