Удобно компактно издание в помощ на охранители и ръководители на охранителна дейност в ежедневната им работа.

Първият по рода си у нас Практически наръчник за охранители за физическа охрана на обекти беше представен официално на 12 юли 2022 г., в Българската стопанска камара. Автор на наръчника е Николета Атанасова, Ph.D., председател на УС на Българска камара за охрана и сигурност, а рецензент е Татяна Иванова, Ph.D., експерт „Частни услуги за сигурност“, учредител на Индустриален клъстер „Сигурност“. И двете организации са членове на БСК. Наръчникът се издава от Издателска къща „Божидар Данев“, собственост на БСК.


Наръчникът е удобно компактно издание в помощ на охранители и ръководители на охранителна дейност в ежедневната им работа. Наръчникът е с практическа насоченост, съдържа правната рамка на частната охранителна дейност, полезна информация, добри практики, общоприложими правила за действия в ежедневни и извънредни ситуации за различни типове охраняеми обекти. Изданието е подходящо учебно помагало в обучителния процес по придобиване на професионална квалификация „Охранител“.

Николета Атанасова, Ph.D., Магистър и Доктор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, следдипломна квалификация „Право“, автор на книги „Управление на сигурността“ и „Електронен мониторинг на осъдени лица“. Николета Атанасова е с над 20 години опит в сферата на частните услуги за сигурност – банкова и инкасова сигурност, електронен мониторинг и системи за сигурност, лична и физическа охрана. Повече от 10 години е председател на УС на Българската камара за охрана и сигурност.

Татяна Иванова, Ph.D., Доктор „Национална сигурност“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, с над 20 години опит в дефинирането на политики, представителство и защита на фирмите в сферата на частните услуги за сигурност. До 2021 г. е изпълнителен директор и член на УС на Индустриален клъстер „СИГУРНОСТ“. Участвала е в разработването на Закона за частната охранителна дейност през 2004 г. и в проектозакона и подзаконовите нормативни актове за частна охранителна дейност от 2018 г. Секторен референт и активно участващ в разработването на анализите и Секторния модел на компетенциите в сектор N80 „Дейности по охрана и разследване“ по проекта “ MyCompetence”, както и в неговото апробиране в сектора.