Добре дошли...

Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и трудовия пазар

Обща цел на проекта:

Основната цел на EDU-LAB е подобряване на институционалния капацитет за засилване на връзката на трудовия пазар с висшето образование, с оглед задържане на повече млади таланти, които да учат и работят в региона на Дунав.

Специфични цели:

  • Подобряване на сътрудничеството между бизнеса, висшето образование и публичните органи.
  • Насърчаване на по-нататъшното разработване на закони за висшето образование.
  • Стимулиране на създаването на по-професионално ориентирани учебни програми.

Нашите партньори