Добре дошли...

Становище
Състояние на сектор N 80 Дейности по охрана и разследване и предстоящи законодателни промени в законодателството, касаещо дружествата в сектора

Финансов разчет за един охранителен пост при МРЗ710 лв и спазване на трудовото законодателство

Становище
ОТВОРЕНО ПИСМО относно употребата на пиротехнически изделия

Свободното разпространение и употреба на пиротехнически изделия – нарушаване правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда

Изх. № 01/11.01.2021 г. София НА ВНИМАНИЕТО НА ДОЦ. ДИАНА КОВАЧЕВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА Б

Становище
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-06-43/30.11.2020 Г НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Управителният съвет на Българска камара за охрана и сигурност настоява Заповед № РД-06-43/30.11.2020 г да бъде допълнена с охранителите, останали без доход поради затваряне на охраняваните от тях обекти, и да бъдат компенсирани, както работниците и служителите от останалите икономически дейности.

Становище
МОД 2015 за охранителния сектор

Становище
Опит за посегателство на политически лидер и значението на структурите за сигурност

Становище
Намаляване на административната и регулаторна тежест в охранителния сектор

Минимален осигурителен доход 2013 г.

Становище по Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна

Становище
Становище по Проект на ЗИД на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия

Становище
Позиция относно психологическата пригодност за професия "охранител"

Позиция относно домашното насилие над възрастни хора

Становище
Състояние на сектор N 80 Дейности по охрана и разследване и предстоящи законодателни промени в законодателството, касаещо дружествата в сектора

Финансов разчет за един охранителен пост при МРЗ710 лв и спазване на трудовото законодателство

Становище
ОТВОРЕНО ПИСМО относно употребата на пиротехнически изделия

Свободното разпространение и употреба на пиротехнически изделия – нарушаване правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда

Изх. № 01/11.01.2021 г. София НА ВНИМАНИЕТО НА ДОЦ. ДИАНА КОВАЧЕВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА Б

Становище
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-06-43/30.11.2020 Г НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Управителният съвет на Българска камара за охрана и сигурност настоява Заповед № РД-06-43/30.11.2020 г да бъде допълнена с охранителите, останали без доход поради затваряне на охраняваните от тях обекти, и да бъдат компенсирани, както работниците и служителите от останалите икономически дейности.

Становище
МОД 2015 за охранителния сектор

Становище
Опит за посегателство на политически лидер и значението на структурите за сигурност

Становище
Намаляване на административната и регулаторна тежест в охранителния сектор

Минимален осигурителен доход 2013 г.

Становище по Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна

Становище
Становище по Проект на ЗИД на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия

Становище
Позиция относно психологическата пригодност за професия "охранител"

Позиция относно домашното насилие над възрастни хора

Нашите партньори