Добре дошли...

БКОС е сдружение с нестопанска цел в сферата на частните услуги за сигурност. Организацията е създадена през 2007 г и оттогава развива дейност, с която подпомага търговците и потребителите на охранителни услуги, защитава интересите им, полага усилия за подобряване на нормативната рамка на частната охранителна дейност и подкрепя инициативи за повишаване репутацията на професия Охранител.

Сдружението е редовен член на Българска стопанска камара и на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при Главна дирекция „Национална полиция".

През 2012 г БКОС организира успешен Турнир за охранители, в който охранители от различни фирми се състезаваха в дисциплини като реакция при нападение, задържане на правонарушител, първа помощ.

През 2013 г БКОС организира първия по рода си конкурс „Охранител на годината“, в който участваха номинирани от работодателите си охранители за високия си професионализъм и предотвратени престъпления.

През 2017 г. сдружението участва активно в изготвянето на новия Закон за частната охранителна дейност и отбеляза тържествено своя 10-годишен юбилей в гр. Тетевен.

През 2018 г БКОС инициира и участва в процеса за създаване и въвеждане на длъжности и професионални специалности "Техник и Монтьор на охранителна техника".

През 2019 г бяха създадени нови длъжности в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и нови професионални специалности в Списъка на професиите за професионално образование и обучение - техник и монтьор на охранителна техника.

През 2020 г сдружението направи дарение за Коледа на Център за деца с увреждания.

БКОС подкрепя и участва в обществено значими инициативи и каузи, с които подпомага създаването на по-сигурна среда за живеене и бизнес.

Защита на правата и интересите на охранителния бранш

БКОС участва в обществени консултации, подава сигнали до надзорни органи, изготвя становища и предложения относно създаване и/или изменения на нормативни актове, регулиращи дейността на търговците на частни услуги за сигурност, с цел защита на правата и интересите на охранителните компании на браншово ниво.

Подпомагане подобряването на бизнес средата

БКОС участва в партньорства и проекти за подобряване на условията на бизнес средата и повишаване качеството на частните услуги за сигурност. Сдружението участва в медийни инициативи и различни дейности за информиране на обществото и засегнатите органи и институции по проблемите частната охранителна дейност.

Консултантска дейност

БКОС консултира граждани и фирми по въпроси за частната охранителна дейност, като нормативната уредба на частните услуги за сигурност, избор на охранителна компания, намиране на оптимални решения за сигурност, помощ в изготвянето на документация по ЗЧОД, GDPR, пожарна безопасност, противодействие на тероризма и др.

Нашият екип

Кратка история

През 2012 г БКОС организира успешен Турнир за охранители, в който охранители от различни фирми се състезаваха в дисциплини като реакция при нападение, задържане на правонарушител, първа помощ.

През 2013 г БКОС организира първия по рода си конкурс „Охранител на годината“, в който участваха номинирани от работодателите си охранители за високия си професионализъм и предотвратени престъпления.

През 2017 г. сдружението участва активно в изготвянето на новия Закон за частната охранителна дейност и отбеляза тържествено своя 10-годишен юбилей в гр. Тетевен.

През 2019 г бяха създадени нови длъжности в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и нови професионални специалности в Списъка на професиите за професионално образование и обучение - техник и монтьор на охранителна техника.

Нашите партньори