Добре дошли...

Консултантски услуги

от БКОС

Българска камара за охрана и сигурност предоставя консултации за:

  • Избор на охранителна компания или решение за сигурност
  • Помощ в изготвянето на документация по ЗЧОД, GDPR, пожарна безопасност, противодействие на тероризма и др.
  • Обучения за охранители и ръководители на охранителни екипи


Нашите партньори