Българската камара за охрана и сигурност планира да задълбочи социалната си ангажираност и се надява сътрудничеството с Български червен кръст да бъде ефективно и ползотворно.

В края на 2011 г. Българската камара за охрана и сигурност подписа споразумение за сътрудничество с Български червен кръст, с което двете организации с нестопанска цел изразиха желанието си за установяване на добри взаимоотношения в социални дейности. Партньорството ще се реализира в мероприятия и проекти, приложими към професионалната област на БКОС и в съответствие с разпоредбите и практиките на международното хуманитарно право и на българското законодателство.

Българската камара за охрана и сигурност планира да задълбочи социалната си ангажираност и се надява сътрудничеството с Български червен кръст да бъде ефективно и ползотворно.