На 15.08.2013 г. в Министерство на вътрешните работи се проведе първата по рода си среща между зам.министър на МВР и представители на частния охранителен сектор.

На 15.08.2013 г. в Министерство на вътрешните работи се проведе първата по рода си среща между зам.министър на МВР и представители на частния охранителен сектор. Инициативата за тази среща дойде от страна на зам.министър Васил Маринов и е продиктувана от необходимостта за намиране на креативни решения за сътрудничество и изработване на трайна политика за взаимодействие между частните и държавни правоохранителни структури. На срещата присъстваха представители на всички браншови организации, участващи в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност - НАФТСО, НАФОТС, БКОС, НАЛСИЧОД, СФОС и НБКОД. МВР беше представено на тази среща и от комисар Милчо Енев, комисар Божидар Василев, комисар Добромир Василев, инспектор Камелия Кукева.

Целта е да установим ефективно съвместно противодействие на битовата престъпност, за да се чувстват гражданите по-сигурни, каза министър Маринов още в началото на срещата. Всички участници в срещата изразиха мнения, предложения и становища, като се обединиха около няколко ключови проблема, които да се решат реално при това във възможно най-кратък срок:

Връщане на възможността да се подават документи към МВР по електронен път,
Определяне на длъжност само за контакт и работа с частните охранителни фирми във всяко районно управление,
Регламентиране на ежеседмични срещи в районните управления с представители на частните фирми за обмяна на информация за криминогенната обстановка,
Провеждане на Кръгла маса с народни представители за обсъждане на необходимите промени в законодателството.
Срещата между МВР и частния охранителен сектор приключи с изразена надежда от двете страни това да е началото на едно наистина ползотворно сътрудничество.