Награда от 1000 лв. получи Господин Добриков Господинов, охранител от фирма "ВИС-42" ООД - гр. Хасково, за титлата "Охранител на годината 2013" на специална церемония днес, 04 ноември 2013 г., в Българска стопанска камара.

Награда от 1000 лв. получи Господин Добриков Господинов, охранител от фирма "ВИС-42" ООД - гр. Хасково, за титлата "Охранител на годината 2013" на специална церемония днес, 04 ноември 2013 г., в Българска стопанска камара. Голямата награда бе връчена от г-жа Дора Колева, маркетинг мениджър на охранителна фирма "Селена 52" ЕООД, която бе основен спонсор на конкурса.

Г-н Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камара, връчи почетен знак и грамота на отличения охранител, а организаторите на събитието Българска камара за охрана и сигурност и Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства подариха икона на св. Мина, който е воин, покровител на семейството, сираците и бездомните, пазител на пътуващите на дълъг път, воините и лечителите.

Националният конкурс "Охранител на годината 2013" се организира за първи път в България и има за цел да даде признание на охранители, които в реална ситуация са се отличили с кураж, професионализъм и жертвоготовност, както и да насочи общественото внимание към истинската значимост на охранителната професия за гражданската, обществена и бизнес сигурност.

Непосредствено преди церемонията по награждаването на победителите в конкурса изпълнителният секретар на НАФОТС г-жа Татяна Иванова представи Пътна карта за развитие на "Частните услуги за сигурност". Документът цели да определи посоката за развитие на сектора и да постави на практически основи заложеното в няколко ключови документа на европейско ниво, а именно:

- Стратегия на ЕК за конкурентоспособност;

- Стратегия на ГД "Предприятия и промишленост" за развитие на частните услуги за сигурност (2012г.);

- Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - "Индустриална политика за отрасъла на сигурността - план за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността" СОМ (2013) С 76/07;

- Реформа в сектора за сигурност, Женевски център за анализ - част 20 "Регулация на частните компании аз сигурност - състояние и перспективи".

При разработването на пътната карта са отчетени и изводите, включени в секторния анализ по проекта на БСК, проучване на Световната банка, анализ на Министерството на финансите и предложения на членовете на НАФОТС.

Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието му като такъв, а не като отделни подсектори и дейности, свързани с него.