През 2015 г. стартира проект City.Risks, финансиран по програма HORIZON 2020, свързан с градските рискове , усещането на хората за заплахи, страха от престъпления и разработка на приложения за избягване на вредните последствия от някои рискове в случай, че се реализират.

През 2015 г. стартира проект City.Risks, финансиран по програма HORIZON 2020, свързан с градските рискове , усещането на хората за заплахи, страха от престъпления и разработка на приложения за избягване на вредните последствия от някои рискове в случай, че се реализират.

В консорциума, осъществяващ този проект участва и България чрез охранителната фирма „Г4С Секюрити Сълушънс" ЕООД. В тази връзка София е избрана за пилотен град, в който ще се извършват проучвания за страховете на хората от престъпления и ще се тестват разработките по проекта.

City.Risks е проект за споделяне на информация в Център за справяне с предизвикателствата пред сигурността в големите градски среди. Работата по проекта ще се фокусира върху следните върху следните параметри:

Какво - различни видове и източници на информация трябва да бъдат анализирани, интегрирани и експлоатирани, включително исторически данни за престъпността и статистика, доклади за виктимизацията, демографски данни, карти на транспортните мрежи и други градски инфраструктури, наличните физически сензори, новинарски емисии и интернет.

Кого - гражданите са в центъра на подхода, активно да бъде използвани и като целеви групи на проекта, и като източници на информация, в двупосочен комуникационен канал между гражданите и властите, или между самите граждани, в рамките на доверени мрежи или по-широки общности.

Кога - крайната цел е да се осигури навременно споделяне на подходяща информация, както за предварително - намаляване на заплахите за сигурността, както и смекчаване на тяхното въздействие, когато те действително се случат.

Как - чрез специално разработена платформа, която ще използва смарт телефоните на гражданите и мобилни устройства за подходящо визуализиране на необходимата информация, както и подаване на информация обратно към платформата. В обхвата на поректа е включена разработката на съответните софтуерни приложения.