На 22.11.2016 г. Индустриален клъстер "Сигурност" и Българска камара за охрана и сигурност подписаха споразумение за партньорство.

На 22.11.2016 г. Индустриален клъстер "Сигурност" и Българска камара за охрана и сигурност подписаха споразумение за партньорство и взаимноизгодно сътрудничество с цел осъществяване на съвместни дейности в областта на гражданското общество, нормотворчеството и проекти, свързани със сектора за частни услуги за сигурност.