Проектът стартира през Май 2015 и неговата главна цел е да увеличи усещането за сигурност на гражданите в градските райони чрез активиране на по-прозрачен и устойчив начин на тяхното участие в общности, чрез които информацията и намесата може да предостави както проактивна защита на гражданите, ставащи жертви на престъпни действия, така и да се осигури навременна и ефективна реакция и помощ.

City.Risks е 3-годишен проект финансиран по програма H2020 (www.cityrisks.eu). Проектът стартира през Май 2015 и неговата главна цел е да увеличи усещането за сигурност на гражданите в градските райони чрез активиране на по-прозрачен и устойчив начин на тяхното участие в общности, чрез които информацията и намесата може да предостави както проактивна защита на гражданите, ставащи жертви на престъпни действия, така и да се осигури навременна и ефективна реакция и помощ. За да направи това, проектът City.Risks ще използва набор от иновативни технологии, градски инфраструктури, както и наличните източници на данни, но по-важното е, ще се стреми да направи смартфоните на гражданите модерен инструмент за повишаване на тяхното лично и колективно усещане за сигурност. Пилотни полеви изпитания ще бъдат проведени в следните градове-партньори: Рим (I), Лондон Уолтхам Форест (UK) и София (BG).Досега проектът е разгледал следните въпроси:Ключови резултати от изследвания на градската престъпност

Определени са ключови резултати от изследвания, които разкриват риск фактори, свързани с градската сигурност, и как тези риск фактори могат да бъдат използвани за оценка на риска и превенция.

Основните заключения са, че голяма част от всички престъпления се случват на няколко типа места, и само някои категории хора съставляват по-голямото количество от всички жертви на престъпления. Местата с по-висок риск за провеждане на престъпление, се характеризират с висока плътност на хора, слабо социално сближаване, нисък социално-икономически статус сред жителите, и са разположени във вътрешноградски райони. На места, където се консумира алкохол, и на възли на обществения транспорт се очаква рискът от престъпления да е по-висок. Мъже, млади хора (под 25 години), лица с нисък социално-икономически статус, етнически малцинства, и единични / разведени / овдовели лица обикновено страдат от по-високи рискове от виктимизация (да станат жертва на престъпление). Туристите могат да бъдат също в повишен риск от виктимизация поради своето често безразсъдно поведение в търсене на автентични преживявания. Също така, хората, станали вече жертви, са в по-висок риск за по-нататъшна виктимизация.

Превантивните усилия на City.Risks се основават на ситуационен подход, съсредоточен върху намаляване на възможностите за извършване на престъпления. Това може да включва планиране на най-безопасния маршрут и информация, с цел хората да променят поведението си, а също така и да предоставя информация, която кара потребителите да знаят за състоянието на престъпността при посещение на нови области, да даде възможност на хората да бъдат свързани в мрежи, за да се подобрят познаването на заобикалящата ги среда и да се повиши чувството за безопасност.Анализиране на факторите, които влияят на страха от от престъпления от гледна точка на гражданите

Задачата цели да се получи по-ясна представа и по-добро разбиране на многобройните макро- и микро- фактори, които влияят върху възприятията и опита на гражданите от претърпени престъпления на гражданите, и системата на наказателното правораздаване в техния конкретен район. Освен това, задачата е определена да разследва готовността на гражданите да използват нови технологии, които са разработени да отговорят на опасенията, възприятията и престъпленията в града. Съществуващата информация за нивата на престъпност и преживените престъпления са били събрани, прегледани и са извършени изследвания на граждани, които живеят и/или работят в три европейски града (Лондон Уолтхам Форест, Великобритания; Рим, Италия; София, България). Общо 22,632 въпросници бяха успешно попълнени в трите пилотни града. В заключение, резултатите от проучването показват, че е налице интерес сред гражданите в трите европейски градове да се ангажират с технологии, насочени към намаляване на рисковете. Нашите открития осигуряват подкрепа за развитието на приложение, което позволява на потребителите да докладват за престъпление, на което са били свидетели или са жертва, с бързина и лекота, а също и приложение, което дава удовлетворителна реакция от страна на полицията. При разработването на това технологично решение, полицията и другите наказателни съдебни органи трябва да бъдат едновременно от основно значение за неговото развитие, но също така, и за неговото функциониране. Повечето от анкетираните са живели и / или работили в района в продължение на 10 или повече години и използването на техния местен опит и знания ще бъдат ценни за технологичния проект. По-голямо, целево консултиране, и доставено с помощта на различни методи, е определящо за развитието на технологичното приложение. И в трите пилотни градове страхът да се стане жертва на престъпление е доста висок. Приложение, което осигурява точна и "на живо" информация за престъпления и други инциденти в местните райони, има потенциал за намаляване на страха от престъпления сред гражданите.Сензорно устройство за засичане на кражба

City Risks завършва дизайна на сензора за засичане на кражба, който да бъде използван при подход с повече участници. Сензорът е с ниско енергиен модул с размер на монета (само 18.5 mm х 21.0 mm), оборудван с радио базиран приемопредавател (Bluethooth-BLE) и батерия за захранване на веригата за "продължителен период". Потребителят е снабден с датчик (уникален идентификатор), който се регистрира в портала чрез приложението или уеб интерфейса. Сензорът е свързан към лична вещ (например велосипед или чанта) и по подразбиране е зададена в режим "маяк", така че да може да бъде сканирани от други устройства. По желание, потребителят може да настрои сензора в "стелт" режим, за да се избегне сканиране, но това е свързано с по-голяма консумация на енергия.

В случай на кражба, потребителят докладва чрез приложението, че предметът е откраднат и Оперативният център изпраща информацията до City Risks детектиращата мрежа, включително вход/изходи "gateways" (фиксирана позиция, голямо и статично покритие) и смартфоните на потребителите (мобилна позиция, по-малък обхват). В случай на стелт режим, City.Risks вход/изходите и смартфоните излъчват криптиран сигнал за активиране, сензорът за радио и режимът на BLE фар се активират. В режим на фар BLE сензорът може да излъчва сигнал към устройствата в близост (City Risks вход/изходите и смартфоните на потребителите) и така изпраща ID и статус "откраднат".

Мобилните приложения на гражданите най-близо ще улавят BLE сигнал за тревога и приложението ще докладва ID на сензора, статус, GPS местоположение, време и други подробности до Оперативния център, който ще визуализира позицията на обекта на картата и ще активира процедурата за намиране.Проектиране на основната платформа City.Risks

Основната платформа, проектирана от City.Risks, се състои от инфраструктура за управление на потребителски общности и политики, които ще позволят на гражданите-потребители да определят своя профил и предпочитания: например, да изберат как да виждат информацията и кога / какви уведомления и предупреждения да получават. Тя, също така, предвижда фин механизъм, който позволява на потребителите да създават вложени общности, като семейство, приятели, колеги, съседи и да се определят правила и политики за обмен на информация и опит между тях, например, кои потребители могат да виждат нечия локация, или от / до кого потребителите да получават/изпращат сигнали. City Risks платформата осигурява отворени API и набор от интерфейси, плюс SDK, т.е. инструментална екипировка за изпълнение, която позволява на трети страни да изградят изработени по поръчка приложения и да ги интегрират в платформата City.Risks. Тя включва също компоненти за ниско ниво на системен мониторинг и генериране на събития.Проектиране на мобилното приложение и система за управление на риска

City.Risks проектира и изпълнява мобилно приложение, което дава възможност на гражданите да си взаимодействат с органите на властта с цел превенция на престъпността, откриване и събиране на доказателства, и отчитане на риска (гражданина като репортер). Функциите, базирани в общността, са един от основните стълбове на мобилното приложение City.Risks. В момента, нова функционалност е интегрирана, която дава възможност на потребителите да се запитват дали някой е станал свидетел на престъпление. Членове на общността, които може да са били свидетели на инцидента, са уведомени и могат да осъществяват пряк контакт с предявилия искането потребител.

Приложението City.Risks взаимодейства с RMRS (докладване на инциденти) системата за управление на инциденти, за автоматично сигнализиране и програмиране на решения за Оперативния център. След като потребителят е изпратил сигнал чрез приложението (текст и медия), системата ще преведе доклада, за да го свърже с дадена категория риск, ще реши дали си струва да се публикува, ще го актуализира въз основа на нови входящи съобщения и в крайна сметка, ще я направи достъпна за City.Risks общността на потребителите.Проектиране функционалностите на Оперативния център

Подходът на City.Risks предвижда командване и контролен център, който ще позволи на органите на властта да работят и управляват цялата система чрез наблюдение на текущите дейности и мероприятия, да разработват сценарии, специфични противопожарни действия (например, масово да уведомят потребителите в рамките на определен географски район), да определят стратегии за евакуация на основата на местна и историческа информация, да избират и да задействат ответни операции, да определят "gateways", за да бъдат информирани за открадната вещ, да се даде възможност за получаване и реагиране при стрийминг (видео) информация от граждани, действащи като репортери.

Основните функционалности на Оперативния център ще бъдат проследяване и възстановяване/намиране на множество откраднати предмети едновременно, наблюдение и отговор на доклади за инциденти, изпращане на сигнали в реално време към граждани, обобщаване на данни, визуализация и филтриране, за да се подпомогне вземането на решения, провеждане на симулации за обучение и подготовка.Управление на данни и анализ

City.Risks предвижда архив на данни за престъпността с цел исторически сведения за криминални инциденти, осигурени в анонимна форма от органите на полицията. Те се обработват заедно с демографска и географска информация, за да се анализира и моделира на геопространственото разпространение на престъпността в големите градски среди. Целта на анализа е да се определят горещи точки за различните видове престъпления и да се разкрият потенциални фактори на престъпността, свързани с околната среда.

Демографските данни, включително разпределение и характеристики на населението, нива на доходи, образование, вид професия и т.н., са събрани от официални източници. Географска информация, включително различни видове точки на интерес, пътища и обществени транспортни мрежи, използване на земята и т.н., е събрана от публично достъпни източници на данни и уеб приложения.

С помощта на тези данни, системата научава моделите по отношение на геопространственото разпределение на престъпността, и генерира карти с горещи криминални точки и други статистики, които са достъпни чрез Интернет портала City.Risks.Дизайн на уеб портала за City.Risks

Интернет портала на City.Risks ще представлява допълнителен инструмент по отношение на мобилното приложение и ще предостави няколко услуги: комуникация за текущи събития, статистически данни за престъпността и релевантна информация за данни за City.Risks градове, регистрация / разрешение / редактиране на потребителска информация, регистрация / редактиране / дерегистрация на устройствата за откриване кражба, планиране на безопасни маршрути.Сценарии, определени за пилотни тестове

City.Risks разработи шест сценария, при които използването на модерни технологии може да помогне за отстраняване на заплахите за сигурността. Поставя се акцент върху ангажираността на гражданите и използването й за откриване и реакция на престъпления, изграждане на общности, за да се подобри усещането за сигурност на хората и намаляване на страха от престъпността, както и използването на мобилните устройства на гражданите и генерираното от тях съдържание, като инструмент за разпознаване на заплахите за сигурността и за по-ефективното им насочване за справяне с тях.

Разработени бяха следните сценарии: кражба на лични вещи, кражба на превозно средство, събиране на информация и разпространение на случващи се в момента събития, безопасност за на туристите и жените, ангажираност на гражданите, безопасност на квартала. Всеки от тях е бил анализиран, за да се получи цялостен набор от технически изисквания, както функционални, така и не-функционални, необходими за развитието на техническите решения, разработвани от City.Risks.