На 16.03.2012 г. в София се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската камара за охрана и сигурност.

На 16.03.2012 г. в София се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската камара за охрана и сигурност.
Приети бяха Годишния доклад на Управителния съвет за 2011 г., Годишния финансов отчет за 2011 г. и Бюджета за 2012 г. Промени бяха извършени само в състава на Контролния съвет, а органите на управление останаха без изменение.