На пресконференция днес, 19 април 2018 г., в БСК, ръководителите на Българската камара за охрана и сигурност (БКОС, член на БСК), Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС, член на БСК) и Съюза на фирмите за охрана и сигурност (СФОС, член на ССИ) представиха позицията на фирмите от сектора относно новия Закон за частната охранителна дейност и проектите на наредби към него.

За спешно спиране на действието на новоприетия Закон за частната охранителна дейност се обявиха 7 браншови организации[1] от сектор „Охрана и сигурност“ в съвместното изявление.

На пресконференция днес, 19 април 2018 г., в БСК, ръководителите на Българската камара за охрана и сигурност (БКОС, член на БСК), Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС, член на БСК) и Съюза на фирмите за охрана и сигурност (СФОС, член на ССИ) представиха позицията на фирмите от сектора относно новия Закон за частната охранителна дейност и проектите на наредби към него.

Участниците в пресконференцията бяха единодушни, че новият закон е неотговарящ на вътрешното и европейското законодателство, прекомерно рестриктивен и неработещ, лобистки и унищожаващ малкия и среден бизнес. Беше поставен акцент върху факта, че представителите на бизнеса активно са участвали във всички фази на законодателния процес при приемането на закона, но нито едно тяхно становище или предложение не са били отчетени, което е довело до настоящия нормативен хаос.

Повече информация за пресконференцията ще намерите в следните публикации:

https://www.bia-bg.com/news/view/24128/

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1785540

https://news.bg/crime/da-spre-prilaganeto-na-zakona-za-chastna-ohranitelna-deynost-iskat-ot-bransha.html

http://novini.dir.bg/news.php?id=27062996

http://www.segabg.com/article.php?id=902162