Николета Атанасова: Психотестът за притежание на оръжие е формален