На 13.12.2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на постоянната междуведомствена група за актуализиране на НКПД 2011, на което беше разгледано и предложението на Българска камара за охрана и сигурност и Българска стопанска камара.

На 13.12.2018 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на постоянната междуведомствена група за актуализиране на НКПД 2011, на което беше разгледано и предложението на Българска камара за охрана и сигурност и Българска стопанска камара за въвеждане на две нови длъжности в охранителния сектор - техник охранителни системи и монтьор охранителни системи. Предложението беше одобрено и новите длъжности ще бъдат въведени от 01.01.2019 г..

Техниците, които изграждат и поддържат охранителни системи, вече ще бъдат назначавани на точната съответстваща на работата им длъжност, като това ще позволи да се извлича и коректна статистика на заетите в тази икономическа дейност.