Ние смятаме, че предприетите мерки за подпомагане на бизнеса и осигурените лица за справяне с коронакризата не третират равноправно всички икономически дейности.

НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ,

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-06-43/30.11.2020 Г НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАУВАЖАЕМИ Г-ЖО САЧЕВА, Г-Н БОРИСОВ, Г-Н АНАНИЕВ,

Българска камара за охрана и сигурност е сдружение, представляващо интересите на охранителния бранш и заетите в него лица. Ние смятаме, че предприетите мерки за подпомагане на бизнеса и осигурените лица за справяне с коронакризата не третират равноправно всички икономически дейности.

Съгласно Постановление № 325 от 26.11.2020 г на Министерски съвет право на обезщетение имат работници и служители, осигурени в икономически сектори, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган. При тази формулировка извън обхвата остават спомагателните икономически дейности, като охранителната, които не са ограничени, но не могат да бъдат осъществявани на обекти, чиято дейност е временно преустановена.

Съгласно Заповед №РД-06-43/30.11.2020 г компенсации могат да получат работници и служители в конкретно изброени икономически дейности. Извън обхвата на Заповедта остават охранителите в принудителен неплатен отпуск поради затваряне на обектите, на които работят, като училища, детски градини, МОЛ-ове и др.

Охранителният бранш е един от икономическите сектори, осигуряващи най-много работни места, като едновременно с това е един от най-ниско платените, независимо от високите нормативни изисквания към професията.

Бихме искали да отбележим също, че в зависимост от естеството на охраняваните обекти, част от охранителите спадат безусловно в категорията "служители на първа линия", но те не са включени в списъка с категории длъжности, подлежащи на компенсация за работа на първа линия в борбата с коронавируса.

Управителният съвет на Българска камара за охрана и сигурност настоява Заповед № РД-06-43/30.11.2020 г да бъде допълнена с охранителите, останали без доход поради затваряне на охраняваните от тях обекти, и да бъдат компенсирани, както работниците и служителите от останалите икономически дейности.