В сферата на частната охранителна дейност (ЧОД) в България оперират 878 компании, с общо около 42 хиляди заети в тях лица. Преобладаващата част от заетите (92%) са мъже.

Търговският оборот, който фирмите от ЧОД формират, е над 370 млн. евро годишно, а добавената стойност е около 270 млн. евро на година.

Разходите за персонал съставляват 63,5% от всички разходи за дейността и възлизат на около 230 млн. евро годишно.

Спрямо 2015 г. търговските обороти в сектора са нараснали с 38.9%, а цените на услугите бележат ръст от 19.3% (при средно за ЕС 14.1%).