Една система за сигурност е толкова надеждна, колкото е най-слабият компонент в нея.

Сектор №80 "Дейности по охрана и разследване" е, както много добре познат с част от дейностите, включени в него, така инедостатъчно изследван и популярен като икономическа и търговска дейност.

Въпреки че в съвременния свят услугите за сигурност са неразделна част от бита, икономическия и социален живот, в продължение на години този сектор се неглижира, както като икономическа дейност, така и от гледна точка на законодателство и нормативно дефиниране.