На 10.06.2023 г в гр. Карлово Българска камара за охрана и сигурност проведе редовното си годишно Общо събрание.

На 10.06.2023 г в гр. Карлово Българска камара за охрана и сигурност проведе редовното си годишно Общо събрание. Освен Годишния доклад, Годишния финансов отчет и Бюджет 2023, бяха приети и нови членове - Красимир Димитров, Крос Секюрити ЕООД и Актив Бар ЕООД. Ползотворни дискусии бяха проведени и по повод някои нормативни новости, засягащи и охранителните фирми.