От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ще направят презентация по програма на НАТО как професионалистите да постъпват в случаи на химични, биологични, радиологични или ядрени инциденти.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ще направят презентация по програма на НАТО как професионалистите да постъпват в случаи на химични, биологични, радиологични или ядрени инциденти. Това ще стане на XX юбилейно издание на SECURITY EXPO 2013 от 6 до 9 март 2013 г. в Интер Експо Център.

Специалисти от Главна дирекция „Гранична полиция" ще излъчат в реално време дейности на структурата по осъществяване на граничния контрол на българската държавна граница и въведените най-нови Интегрирани системи за наблюдение „Синя" граница. Посетителите ще могат на живо да наблюдават участък от българо-турската граница, където Интегрираната система „Синя" граница вече работи.

На SECURITY EXPO 2013 ще има изложба на наградените творби за предходната учебна година в Националния ученически конкурс с международно участие „С очите си видях бедата", организиран от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението."