SECURITY EXPO 2013, което ще се проведе от 6 до 9 март 2013 г. в Интер Експо Център - София, ще представи демонстрация на системата 112, като част от съпътващата програма.SECURITY EXPO 2013, което ще се проведе от 6 до 9 март 2013 г. в Интер Експо Център - София, ще представи демонстрация на системата 112, като част от съпътващата програма. Специалисти от МВР ще покажат как гражданите се обслужват по един и същ начин във всички центрове в страната, което прави системата много гъвкава, а центровете взаимно заменяеми. По този начин ще се демонстрира възможността всеки център да приема повиквания от която и да е точка от страната (включително географски области извън съответния район за планиране). Специалистите ще симулират какво се случва, ако при настъпване на събитието няма свободен оператор или има повреда в един център и по какъв начин обажданията се пренасочват автоматично към свободен оператор или друг център. Целта е да се покаже как при позвъняване на 112 се получава информация във всички центрове за местоположението на повикващия автоматично в момента на приемане на повикването от оператор (call taker), чрез "push" метод.


Изложението и съпътстващите го събития ще привлекат вниманието на специализираните структури от системата на МВР и МО, консултанти, специалисти в областта на сигурността и охраната, мениджъри на строителни фирми, търговски обекти, хотели, банки, обменни бюра, предприятия и заводи, на застрахователни, автомобилни и транспортни компании и на всеки, за който защитата е приоритет.


SECURITY EXPO 2013 e техническо изложение, което се провежда паралелно с изложбите: MachTech&Metal - машиностроене, металургия, леярство и инструментална екипировка; IFAM - автоматика, роботика и мехатроника; INTRONIKA - електронна промишленост и телекомуникации; PLAST - пластмасова и каучукова промишленост; Transport & Logistics - транспорт и логистика (6-8 март).